Άρθρα

 
Lego - Based Therapy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι είναι η LEGO®-based therapy;
Είναι μία πρακτική που απευθύνεται τόσο σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, όσο και σε παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες στις κοινωνικές συναναστροφές.

Κύριος στόχος της μεθόδου είναι η κοινωνική ανάπτυξη αυτών των παιδιών.

Τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν και να κατασκευάσουν τα μοντέλα LEGO® με σκοπό να ενισχυθούν κοινωνικές δεξιότητες, όπως αλλαγή σειράς, οριοθέτηση ρόλων, συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και κοινωνική αλληλεπίδραση. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση και η βελτίωση του κοινωνικού, επικοινωνιακού και περιγραφικού λόγου, αλλά και η λεπτή κίνηση.

Η μέθοδος αυτή έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί είτε ατομικά, με τον θεραπευτή να αναλαμβάνει και αυτός ρόλο και να συνεργάζεται με το παιδί, είτε σε ομάδες των 2-3 παιδιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο θεραπευτής βρίσκεται στο χώρο υποστηρικτικά δίνοντας κατευθυντήριες και τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και στις δύο περιπτώσεις στόχος των ομάδων είναι η κατασκευή των μοντέλων LEGO®, όπου μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες.
 
Τερζή Σεβαστή
Εκπαιδευτικός- Ειδική παιδαγωγός
Πιστοποιημένη Practitioner LEGO ® - based therapy training από Bricks for Autism. Pcychomotor Athens
 
 
 
Αυτισμός και Λογοθεραπεία
 
Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
 
Εγκεφαλική Παράλυση και Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
 
Σχολική προετοιμασία για παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου
 
Εφηβοφωνία (Ηβηφωνία)
 
ΦΩΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 
Νόσος Parkinson και Λογοθεραπεία
 
Στάδια Γλωσσικής Ανάπτυξης
 
Συμβουλές προς γονείς για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών
 
Χρήσιμες συμβουλές για τις δραστηριότητες με τα παιδιά σας
 
Συχνές ερωτήσεις γονέων για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών
 
Τραυλισμός: Συμβουλές & Οδηγίες προς γονείς
 
Κανονές φωνητικής υγιεινής
 
Αφασία ενηλίκων μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
 
Τα παραπάνω κείμενα αποτελούν αποτέλεσμα συγγραφικής δουλειάς του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Εfamillon. Οποιαδήποτε ομοιότητα με άλλα κείμενα ή δημοσιεύσεις είναι τυχαία.

Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση των παρόντων κειμένων χωρίς την άδεια του κέντρου. Η αναδημοσίευση ή χρήση κάποιας άλλης πηγής δηλώνεται ρητά.

Τα παραπάνω κείμενα είναι καθαρά ενημερωτικά και μόνον. Δεν αντικαθιστούν τις επιστημονικές συμβουλές ενός εξειδικευμένου θεραπευτή ούτε αποτελούν θεραπευτική παρέμβαση για κάποιο περιστατικό.
 
 
 
 
 
LSVT GLOBAL
 
Bricks for Autism