Αξιολόγηση - Διάγνωση

 
Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση είναι πολλή σημαντική τόσο για τον θεραπευτή όσο και για τον θεραπευόμενο. Μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ατόμου αποτελεί τη βάση για το θεραπευτικό πλάνο που θα ακολουθήσει ο θεραπευτής κατά την διάρκεια της αποκατάστασης οποιασδήποτε δυσκολίας.

Στον χώρο μας η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού, από το εξειδικευμένο προσωπικό μας (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο, κ.α.) με στόχο την πληρέστερη και λεπτομερή εικόνα του παιδιού, του έφηβου ή του ενήλικα.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία χορηγούνται, από τους θεραπευτές των κέντρων μας:

 • Boehm-3 Preschool
 • Boehm Test of Basic Concepts (Preschool Version)
 • Boston Diagnostic Aphasia Examination: Τεστ αξιολόγησης γλωσσικών ικανοτήτων για ενήλικες με αφασία
 • Western Aphasia Battery
 • Reynell Developmental Language Scales: Τεστ αξιολόγησης γλωσσικών ικανοτήτων για παιδιά
 • Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας- Το Μοντέλο των Κύκλων (για παιδιά με αυτισμό)
 
 
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • Sensory Profile (Caregiver Questionnaire)
 • Αθηνά Τεστ: Τεστ αξιολόγησης δυσκολιών μάθησης
 • Υλικό αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας (Τάφα)
 • Προβολικά Τεστ
 • WISC-III: Τεστ αξιολόγησης νοητικών ικανοτήτων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSVT GLOBAL
 
Bricks for Autism