Θεραπευτικές Μέθοδοι

 
Έπειτα από μία ολοκληρωμένη και ενδελεχή αξιολόγηση του παιδιού ή του ενήλικα, στόχος των θεραπευτών του κέντρου μας, είναι η κατάρτιση και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου ή/και ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ατόμου.

Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες από τις θεραπευτικές τεχνικές/μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους θεραπευτές στον χώρο μας.
 
LSVT LOUD Μέθοδος για ασθενείς με νόσο Parkinson
 
Η νόσος Parkinson είναι προοδευτική και εκφυλιστική και προοδευτικά η πορεία της υγείας του ασθενή χειροτερεύει. Ανάμεσα στα κινητικά και τα μη κινητικά χαρακτηριστικά της νόσου αυτής, υπάρχουν προβλήματα στο λόγο, την επικοινωνία και τη φωνή. Τα κύρια χαρακτηριστικά της φωνής και της ομιλίας στη νόσο Parkinson είναι:

  • Μειωμένη ένταση φωνής
  • Ποιότητα βραχνής φωνής
  • Τρέμουλο φωνής
  • Μονότονη φωνή
  • Δυσκολία στην άρθρωση των φωνημάτων (υποκινητική δυσαρθρία)
  • Προβλήματα κατάποσης

Καθώς προχωρά η νόσος, η φωνή δεν ακούγεται και αυτό επιδεινώνει τη καθημερινότητα και τη ποιότητα ζωής του ασθενή καθώς και τη ψυχολογία του.

Η μέθοδος LSVT LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) είναι μία παγκόσμια και αναγνωρισμένη λογοθεραπευτική παρέμβαση που στόχο έχει τη βελτίωση της φωνής και της ομιλίας ατόμων με νόσο Parkinson και άλλες νευρολογικές διαταραχές. Σύμφωνα με έρευνες, η μέθοδος LSVT LOUD είναι αρκετά αποτελεσματική και εφαρμόζεται τουλάχιστον σε 40 χώρες ανά τον κόσμο με πάνω από 4000 πιστοποιημένους θεραπευτές.

Πρόκειται για μία θεραπεία που εστιάζει στην αύξηση της ένταση της φωνής και στην άμεση μεταφορά της σε καθημερινές επικοινωνιακές λειτουργίες που θα επιτρέψουν στους ασθενείς να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη προφορική τους επικοινωνία.

Η θεραπεία LSVT LOUD πραγματοποιείται από πιστοποιημένους λογοθεραπευτές στη μέθοδο αυτή, οι οποίοι έχουν έγκριση χορήγησης της. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και περιλαμβάνει 16 συνεδρίες με τον λογοθεραπευτή (4 ημέρες την εβδομάδα, για 4 εβδομάδες).

Η διευθύντρια του κέντρου ειδικών θεραπειών Efamillon, Κα Παπαδοπούλου Ελισάβετ (Λογοθεραπεύτρια) έχει πιστοποιηθεί από τον Οκτώβρη του 2018 στη χορήγηση της μεθόδου LSVT LOUD (Certification No: ATGR1018-35).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο LSVT LOUD επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κέντρων μας ή μέσω email.

Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Φωνοθεραπεύτρια
Πιστοποιημένη λογοθεραπεύτρια στην LSVT LOUD
 
 
 
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration):
 
Palin Parent-Child Interaction Therapy (Palin PCI):
 
Feeding Therapy: A Sensory - Motor Approach:
 
P.E.C.S. Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (Picture Exchange Communication System - P.E.C.S.):
 
T.E.A.C.CH:
 
Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία (MFT):
 
SI.MA.TA. method (Signs Make Talk) - οπτικά / απτικά σήματα για δυσπραξία:
 
Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεραπεία:
 
Oral Placement Therapy (OPT)
 
 
 
 
 
LSVT GLOBAL
 
Bricks for Autism