Λογοθεραπεία

 
 
Φωνοθεραπεία
 
 
 
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας (λεκτική και μη), λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης/μάσησης σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η αποκατάσταση των ανωτέρων
 
 
 
 
διαταραχών. Ο λογοθεραπευτής μέσα από συγκεκριμένες δοκιμασίες (tests) αξιολογεί τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού/ενήλικα. Καταρτίζει και εκτελεί εξατομικευμένο πρόγραμμα συνεδριών λογοθεραπείας για τη βελτίωση ή την πλήρη αποκατάσταση κάθε διαταραχής.

Διαταραχές που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης:
 
Σε παιδιά
 
 • Αρθρωτικές και Φωνολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές (π.χ. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI))
 • Καθυστέρηση λόγου
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές / Πραγματολογικές διαταραχές (π.χ αυτισμός, σύνδρομο Asperger)
 • Μαθησιακές δυσκολίες/ Δυσλεξία
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα (π.χ Down, fragile X, Rett)
 • Εγκεφαλική παράλυση/ διαταραχές επικοινωνίας εξαιτίας νευρολογικών διαταραχών
  Νοητική υστέρηση
 • Βαρηκοΐα – Κώφωση
 • Διαταραχές προσωδίας (π.χ. μονότονη ομιλία)
 • Διαταραχές αντήχησης (π.χ υπερρινικότητα, υπορινικότητα)
 • Διαταραχές κατάποσης – σίτισης (π.χ. δυσφαγία, διαταραχές διαχείρισης τροφής)
 • Δυσφασία
 • Δυσπραξία (δυσκολία στις εκούσιες κινήσεις της ομιλίας με αποτέλεσμα πολλά λάθη και μη κατανοητή ομιλία)
 
 
 
Σε έφηβους
 
Σε ενήλικες
 
 
 
 
 
LSVT GLOBAL
 
Bricks for Autism