Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

 
 
Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
 
 
 
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε δυσκολίες που αφορούν στη μάθηση ανεξάρτητα από τις νοητικές δυνατότητες των παιδιών και τη συστηματική φοίτηση στο σχολείο.

Συγκεκριμένα αναφέρονται στην:

 • Ανάγνωση
 • Αναγνωστική κατανόηση
 • Οπτική/Ακουστική αντίληψη
 • Γραφή
 • Ορθρογραφία
 • Γραπτή έκφραση
 • Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και επίλυση προβλημάτων
 
 
 
 
Το πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι ένα δομημένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των παιδιών. Βοηθάει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες τους και να αρχίσουν να πιστεύουν ξανά στις δυνατότητές τους.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Δυσλεξία
 • Δυσορθρογραφία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσγραφία
 • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση και παραγωγή γραπτού λόγου
 
 
 
 
 
LSVT GLOBAL
 
Bricks for Autism