Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

 
 
 
 
 
Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία είναι κλάδος της φυσικοθεραπείας, ο οποίος ασχολείται με βρέφη, παιδιά και έφηβους με κινητικά ελλείμματα, καθώς βοηθά τα παιδιά να κατακτήσουν το ανώτερο δυνατό επίπεδο των κινητικών τους δεξιοτήτων.
 
 
 
 
Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία έχει ως στόχο:
 • Την αξιολόγηση των αναπτυξιακών οροσήμων, της κινητικότητας, της λειτουργικότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.
 • Την εκπαίδευση του παιδιού για την λειτουργική του αποκατάσταση και κινητική του ολοκλήρωση.
 • Την πρόληψη, θεραπεία ή ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργικών επιδράσεων.
 • Την ενσωμάτωση του παιδιού στις λειτουργικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Ο Φυσικοθεραπευτής αξιολογεί, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα κατάλληλο και εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται στη προσωπικότητα του παιδιού και επαναπροσδιορίζεται τακτικά από τον ίδιο. Επιπλέον, ο θεραπευτής εκπαιδεύει τους γονείς σε θέματα διαχείρισης του παιδιού τους.

Φάσμα παιδιατρικών διαταραχών που χρήζουν φυσιοθεραπευτική παρέμβαση:
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Γενετικά Σύνδρομα (π.χ. Rett, Down, κ.α.)
 • Βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Βλάβη του περιφερειακού νευρικού συστήματος (π.χ. πάρεση βραχιονίου πλέγματος κ.α.)
 • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • Υδροκέφαλος
 • Δισχιδής Ράχη
 • Ορθοπεδικά προβλήματα (π.χ. σκολίωση, κύφωση, λόρδωση)
 • Προβλήματα Βάδισης
 • Καθυστέρηση της κινητικής ανάπτυξης (Αναπτυξιακές Διαταραχές)
 • Νεανική αρθρίτιδα
 • Νευρομυϊκή δυστροφία
 • Μυοπάθειες
 • Διαταραχές Μυϊκού τόνου (λόγω προωρότητας)
 • Μϋοσκελετικές διαταραχές (π.χ. Ραιβόκρανο, Ραιβοϊπποποδία, βλαισοϊπποποδία, κ.α.)
 • Αναπνευστικές διαταραχές (νεογνική – παιδική ηλικία)
 • Αισθητηριακές αποκλίσεις
 • Λανθασμένα κινητικά πρότυπα λόγω οπτικών ή / και ακουστικών προβλημάτων
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
 
 
 
 
 
LSVT GLOBAL
 
Bricks for Autism