Ψυχοθεραπεία

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 
Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική διαδικασία που απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες.
 
Ψυχοθεραπεία παιδιού
 
 
Ψυχοθεραπεία παιδιού
 
 
 
Η ψυχοθεραπεία του παιδιού έχει ως στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Κατά την διάρκεια της θεραπείας, το παιδί ενθαρρύνεται να εκφράσει τα συναισθήματά, τους φόβους και τους προβληματισμούς του που το πιέζουν και το δυσκολεύουν στη καθημερινότητά του.
 
 
 
 
Επίσης, μαθαίνει νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών του και επίλυσης των προβλημάτων του ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του περιβάλλοντος του. Το παιδί ενθαρρύνεται να εκφραστεί μέσα από το λόγο, το παιχνίδι, το παραμύθι, τη ζωγραφική, το κουκλοθέατρο κ.α.

Η ψυχοθεραπεία παιδιού βοηθάει στην:

  • αντιμετώπιση του άγχους/φοβίας
  • αντιμετώπιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
  • αντιμετώπιση ψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων
  • ανακούφιση από συναισθήματα θλίψης
  • ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
  • διαχείριση του θυμού και της επιθετικότητας
  • εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και αποτελεσματικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων
  • εκμάθηση τεχνικών για βελτίωση της συγκέντρωσης – προσοχής
 
 
 
Ψυχοθεραπεία έφηβου
 
Ψυχοθεραπεία ενήλικα
 
 
 
 
 
LSVT GLOBAL
 
Bricks for Autism